SEPTEMBER 2022

Latest Posts

September 30, 2022

TAPASYA – 30 SEPTEMBER

STATIC SECTION प्र. आपत्ती या शब्दाने तुम्हाला काय समजते? त्याचे प्रकार काय आहेत?…

September 29, 2022

TAPASYA-29 SEPTEMBER

STATIC SECTION प्र.१) भारतातील जलसिंचनाच्या आणि सर्व अंतर्देशीय जलवाहतूक शाश्वत स्रोतात पुराचे रूपांतर…

September 28, 2022

TAPASYA- 28 SEPTEMBER

STATIC QUESTIONS प्र 1) मातीची धूप होण्याची कारणे कोणती आहेत आणि भारतामध्ये ती…

September 27, 2022

TAPASYA- 27 SEPTEMBER 2022

STATIC SECTION 1 प्रश्न) हवामानशास्त्रातील "Temperature inversion" या घटनेवरून तुम्हाला काय समजते? त्याचा…

September 26, 2022

TAPASYA-26 SEPTEMBER

STATIC QUESTIONS Q 1) मेंटल प्लुमची व्याख्या करा आणि प्लेट टेक्टोनिक्समध्ये त्याची भूमिका स्पष्ट करा ? Define Mantle plume and explain its role in plate…

September 24, 2022

TAPASYA FULL LENGTH TEST 24 SEPTEMBER 2022

DEAR ASPIRANT, We are glad to present TAPASYA FLT. We request you to…

September 23, 2022

A FRIENDLY TALK BEFORE TAPASYA FULL LENGTH TEST

Hello Dear Aspirants, This is a blog for those who are going to…

September 23, 2022

तपस्या FULL LENGTH चाचणीसंदर्भात एक हितगुज

प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, हा ब्लॉग त्यांच्यासाठी आहे जे त्यांच्या आयुष्यात प्रथमच FULL LENGTH…

September 21, 2022

TAPASYA- 21 SEPTEMBER

STATIC SECTION प्रश्न 1- भूक हे गरिबीचे मूळ कारण आहे. जागतिक भूक निर्देशांकात…

September 20, 2022

TAPASYA- 20 SEPTEMBER

STATIC SECTION प्रश्न १- गरिबीला एकापेक्षा जास्त कारणे आहेत. चर्चा करा QUESTION 1-…

September 19, 2022

TAPASYA- 19 SEPTEMBER

STATIC SECTION प्रश्न 1- वाढते शहरीकरण हा वाढत्या लोकसंख्येचा थेट परिणाम आहे. नागरीकरणाशी…

September 17, 2022

P-IAS तपस्या उपक्रमाची यूपीएससी मुख्य परीक्षेत कमाल

तपस्या उपक्रमात आत्तापर्यंत, आपण कला आणि संस्कृती, आधुनिक भारतीय इतिहास आणि स्वतंत्र भारत…

September 17, 2022

P-IAS TAPASYA EFFECT

As of now, we have completed Art and culture, Modern Indian History and…

September 17, 2022

TAPASYA- 17 SEPTEMBER

STATIC SECTION प्रश्न 1- महिलांच्या विकासात महिला आणि महिला संघटनांची भूमिका स्पष्ट करा.…

September 16, 2022

TAPASYA- 16 SEPTEMBER

STATIC SECTION प्रश्न 1- भारत हा वैविध्यपूर्ण देश आहे ज्याची स्वतःची आव्हाने आहेत.…

September 15, 2022

TAPASYA- 15 SEPTEMBER

STATIC SECTION प्रश्न १- भारतीय समाज विविध वैशिष्ट्यांचे मिश्रण आहे. चर्चा करा QUESTION…

September 14, 2022

TAPASYA -14 SEPTEMBER

STATIC SECTION प्रश्न 1- अरब स्प्रिंगचा जगावर दीर्घकाळ प्रभाव होता. अरब स्प्रिंग काय…

September 13, 2022

TAPASYA-13 SEPTEMBER

STATIC SECTION प्रश्न १ – समाजवाद म्हणजे काय? त्याची वैशिष्ट्ये काय आहेत? भारतीय…

September 12, 2022

TAPASYA- 12 SEPTEMBER

STATIC SECTION प्रश्न 1- महायुद्ध 2 च्या प्रमुख प्रभावांपैकी एक म्हणजे राष्ट्रीय सीमांची…

September 10, 2022

TAPASYA- 10 SEPTEMBER

STATIC SECTION प्रश्न 1- औद्योगिक क्रांतीचे स्वतःचे फायदे आणि तोटे होते. चर्चा करा…

September 9, 2022

TAPASYA- 9 SEPTEMBER

STATIC SECTION प्रश्न 1- सामाजिक सक्षमीकरण म्हणजे काय समजते? समाजातील कोणत्या घटकांना सक्षम…

September 8, 2022

TAPASYA- 8 SEPTEMBER

STATIC SECTION प्रश्न 1-सांप्रदायिकता म्हणजे काय ? त्याचा भारतावर कसा परिणाम झाला? QUESTION…

September 7, 2022

TAPASYA- 7 SEPTEMBER

STATIC SECTION प्रश्न 1- स्वतंत्र भारतातील कृषी क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने होती. विस्तृत करा…

September 6, 2022

TAPASYA-6 SEPTEMBER

STATIC SECTION प्रश्न 1- भारतात जमीन सुधारणांची गरज का होती? त्या सुधारणांमध्ये काय…

September 5, 2022

TAPASYA- 5 SEPTEMBER

STATIC SECTION प्रश्न १- स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारतातील स्त्रियांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले…

September 3, 2022

TAPASYA- 3 SEPTEMBER

STATIC SECTION प्रश्न १- जेपी चळवळीने जगाला वेगळा भारत दाखवला. इंद्रधनुष्य क्रांती काय…

September 2, 2022

TAPASYA- 2 SEPTEMBER

STATIC SECTION प्रश्न 1- 1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाला असला तरी आदिवासींना आजही…

September 1, 2022

TAPASYA- 1 SEPTEMBER

STATIC SECTION प्रश्न 1- भारताचा जन्म अनेक आव्हानांसह झाला. ते काय होते? ती…

VIEW ALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here