AUGUST 2022

TAPASYA

TAPASYA – 31 AUGUST SECTIONAL TEST ON MODERN INDIAN HISTORY

August 31, 2022

Time – 90 Minuets प्रश्न 1- सामाजिक-धार्मिक सुधारणा भारतीय समाजात शांतता आणि प्रगती…

TAPASYA- 30 AUGUST

August 30, 2022

STATIC SECTION प्रश्न 1- कॅबिनेट मिशनने भारताच्या राजकीय रचनेला आकार दिला. टिप्पणी करा.…

TAPASYA – 29 AUGUST

August 29, 2022

STATIC SECTION प्रश्न १- राष्ट्रीय चळवळीतील जातीयवाद हा राष्ट्रीय चेतनेला मारक होता. चर्चा…

TAPASYA- 27 AUGUST

August 27, 2022

STATIC SECTION प्रश्न १- दुसरे महायुद्ध तो क्षण होता जेव्हा जगाची वाटचाल पूर्णपणे…

TAPASYA- 26 AUGUST

August 26, 2022

STATIC SECTION प्रश्न 1- ऑगस्ट ऑफर हा भारताच्या राजकीय इतिहासातील एक महत्त्वाचा टर्निंग…

TAPASYA- 25 AUGUST

August 25, 2022

STATIC SECTION प्रश्न 1- गोलमेज परिषद प्रथमच होती जेव्हा ब्रिटीश आणि भारतीय समान…

TAPASYA- 24 AUGUST

August 24, 2022

STATIC SECTION प्रश्‍न 1- नेहरू अहवाल खर्‍या अर्थाने संविधाननिर्मितीतील भारतीय पाऊल उचलतो. नेहरू…

TAPASYA-23 AUGUST

August 23, 2022

STATIC SECTION प्रश्न 1 – भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात क्रांतिकारकांना महत्त्वाचे स्थान आहे. स्पष्ट…

TAPASYA- 22 AUGUST

August 22, 2022

STATIC SECTION प्रश्न 1- असहकार चळवळ ही अखिल भारतीय चळवळ होती. चर्चा करा…

TAPASYA- 20 AUGUST

August 20, 2022

STATIC SECTION प्रश्न 1- भारत सरकार कायदा 1919 हा पहिला कायदा होता ज्याचा…

TAPASYA- 19 AUGUST

August 19, 2022

STATIC SECTION प्रश्न १-स्वदेशी आणि होमरूल चळवळीने ब्रिटिशांविरुद्धच्या लढ्याला राष्ट्रीय स्वरूप दिले. चर्चा…

TAPASYA-18 AUGUST

August 18, 2022

STATIC SECTION प्रश्न १- आदिवासींच्या उठावात भारताच्या समाजाचे देशी स्वरूप दिसून येते. आदिवासींच्या…

TAPASYA- 17 AUGUST

August 17, 2022

STATIC SECTION प्रश्न १- बंगाल प्रांत सामाजिक सुधारणांच्या बाबतीत आपल्या काळाच्या कितीतरी पुढे…

TAPASYA- 16 AUGUST 2022

August 16, 2022

STATIC SECTION प्रश्न १- भारतातील सामाजिक-धार्मिक सुधारणांच्या चळवळींचे महाराष्ट्र हे केंद्रस्थान होते. चर्चा…

TAPASYA- 15 AUGUST SECTIONAL TEST ART AND CULTURE

August 15, 2022

Time- 90 MINUETS प्रश्न 1- चोल काळ हा भारताच्या कला आणि स्थापत्य इतिहासाचे…

TAPASYA- 12 August

August 12, 2022

प्रश्न 1- युनेस्को केवळ भारताच्याच नव्हे तर जगाच्या कला वारशाच्या संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका…

TAPASYA- 11 AUGUST

August 11, 2022

STATIC SECTION प्रश्न 1- भारतातील भक्ती चळवळ भारताच्या अध्यात्मिक लँडस्केपला आकार देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण…

TAPASYA- 10 AUGUST

August 10, 2022

STATIC SECTION प्रश्न १– भारतात जगातील जवळपास सर्व प्रमुख धर्म आहेत. चर्चा करा.…

TAPASYA- 9 AUGUST

August 10, 2022

STATIC SECTION प्रश्न 1-मंदिर स्थापत्य हे भारतीय उपखंडाचे वैशिष्ट्य आहे. मंदिर स्थापत्यशास्त्राचे प्रमुख…

TAPASYA- 8 AUGUST

August 8, 2022

STATIC SECTION प्रश्न १-पल्लव हे पहिले दक्षिण भारतीय राजवंश होते ज्यांनी स्थापत्यशास्त्रातील नवकल्पनांचा…

TAPASYA- 6 AUGUST

August 6, 2022

STATIC SECTION प्रश्न १ – भारताच्या भाषिक संरचनेत शास्त्रीय भाषेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.…

TAPASYA- 5 AUGUST

August 5, 2022

STATIC प्रश्न 1- थिएटर म्हणजे काय? थिएटरचे प्रमुख प्रकार कोणते आहेत? त्यापैकी कोणतेही…

TAPASYA- 4 AUGUST

August 4, 2022

STATIC प्रश्न १- भारत हा नृत्य प्रकारांचा देश आहे. भारतात शास्त्रीय नृत्य कोणते?…

TAPASYA- 3 AUGUST

August 3, 2022

STATIC SYLLABUS QUESTIONS 1-संगीत हा भारतीय संस्कृतीचा प्राचीन काळापासून महत्त्वाचा पैलू आहे. भारतीय…

TAPASYA- 2 AUGUST

August 2, 2022

STATIC 1- प्रादेशिक चित्रांचे भारताच्या संस्कृतीत मोठे योगदान आहे. भारतातील चित्रकलेच्या कोणत्याही 4…

TAPASYA- 1 AUGUST

August 1, 2022

STATIC SYLLABUS QUESTIONS १-हडप्पा संस्कृतीच्या काळात शिल्पकला बनवण्याची कला त्याच्या काळाच्या खूप पुढे…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here