दैनिक चालू घडामोडी- महाराष्ट्रात सर्वप्रथम

Print Friendly, PDF & Email

दसऱ्याच्या या शुभ महिन्यात, चालू घडामोडींचे सुधारित रूप तुमच्यासमोर मांडताना आम्हाला आनंद होत आहे. येथे, तुम्ही ते डाउनलोड न करता देखील  चालू घडामोडी बघू शकता.

अर्थात, आम्ही तुम्हाला पीडीएफ आवृत्ती देखील देत आहोत. आपण आपल्यासाठी योग्य ते स्वरूप निवडू शकता.

यूपीएससीमध्ये चालू घडामोडींचे महत्त्व सर्वश्रुत आहे. तथापि, आपणास गणनात्मक पद्धतीने अद्ययावत ठेवणे देखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याचा अर्थ, तुम्हाला परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्याव्या लागतील. येथे P-IAS ची भूमिका महत्वाची आहे!!

आम्ही नागरी सेवेच्या तयारीमध्ये उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्नशील आहोत आणि त्यासाठी आम्ही ही परीक्षा क्लिअर करण्यासाठी महत्त्वाची संसाधने देत आहोत. आम्ही तुमच्यावर अनावश्यक तथ्ये आणि डेटाचा भार टाकू इच्छित नाही, त्याऐवजी परीक्षेच्या दृष्टीने तुमच्या सर्वांगीण आकलनासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्द्यांवर तुमची पकड असावी अशी आमची इच्छा आहे.

चालू घडामोडींचे हे स्वरूप तुम्ही याचे प्रामाणिकपणे पालन केल्यास तुम्हाला इतरांपेक्षा फायदा मिळवून देण्यासाठी डिझाइन केले आहे. तुम्ही तुमच्या फाईलमध्ये महत्त्वाचे विषय कॉपी पेस्ट करू शकता किंवा ते लिहून ठेवू शकता, शेवटी तुम्ही हे महत्त्वाचे मुद्दे शेवटच्या क्षणी उजळणी म्हणून सुधारू शकता.

अशा प्रकारे, तुम्ही चालू घडामोडींमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करू शकाल जे तुम्हाला तुमच्या निबंध आणि नीतिशास्त्रातही मदत करेल.

सुधारित चालू घडामोडींचे ठळक मुद्दे

  1. पेपरनिहाय पृथक्करण
  2. संपादकीय विभाग विश्लेषण
  3. प्रिलिम्स विभाग
  4. PIB बातम्या
  5. आयोगाचे अपेक्षित प्रश्न बातम्यांसोबत दिले जातील

या पद्धतीने तुम्ही या परीक्षेला सामोरे जाताना समोर येणाऱ्या कोणत्याही बाबीवर  मात कराल.

close

Subcribe now
to get Current Affairs,Post & Updates..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here