Category: Tapasya December

Tapasya 30 December

Q1 तुमच्या मते, नागरी सेवकांसाठी कोणती मूलभूत मूल्ये महत्त्वाची आहेत? ही मूल्ये व्यक्तीमध्ये कशी रुजवली जाऊ शकतात? According to you, which foundational values are important for civil servants? How these values can be inculcated in a person? Q2 “नैतिक मार्गदर्शन” या शब्दाने तुम्हाला काय समजते? एखादी व्यक्ती नैतिकदृष्ट्या योग्य कशी होऊ शकते?  What do you […]

Read More

Tapasya 29 December

खालील वाक्यावरून तुम्हाला काय समजते  What do you understand by the following Sentence  1-“माणूस फक्त त्याच्या विचारांची निर्मिती आहे. त्याला जे वाटते ते तो बनतो.” – गांधीजी  “A man is but a product of his thoughts. What he thinks he becomes.”– Gandhiji 2- “विचार, शब्द आणि कृतीत अहिंसा पाळली पाहिजे. आपल्या अहिंसेचे माप आपल्या यशाचे […]

Read More

Tapasya 28 December

Q1 “भावनिक बुद्धिमत्ता” या शब्दाने तुम्हाला काय समजते? भावनिक बुद्धिमत्ता एखाद्या व्यक्तीला वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात कशी मदत करते?  What do you understand by the term “Emotional Intelligence”? How Emotional Intelligence helps an individual in personal and professional life? Q2 सध्याच्या रशिया-युक्रेन युद्धात सामील असलेल्या नैतिक दुविधा ओळखा. त्यापैकी कोणतेही 3 स्पष्ट करा.  Identify Ethical […]

Read More

Tapasya 27 December

Q1 “सहिष्णुता” या शब्दाने तुम्हाला काय समजते? सार्वजनिक सेवकाला त्याची कर्तव्ये पार पाडण्यास सहिष्णुतेची कशी मदत होते? What do you understand by the term “Tolerance”. How does it help a public servant to discharge his/her duties? Q2 जबाबदारी चांगल्या चारित्र्याचा आधार बनते. एखादी व्यक्ती उत्तरदायी कशी बनू शकते?  Accountability forms the base of a good […]

Read More

Tapasya 26 December

Q1 “समर्पण हे प्रभावी सार्वजनिक सेवेसाठी मूलभूत मूल्य आहे” सबस्टेंटिएशनसह चर्चा करा “Dedication is the basic value for an effective public service” Discuss with Substantiation Q2 सहानुभूती आणि करुणा यातील फरक करा. तुम्हाला कशास प्राधान्य देतात आणि का? Differentiate between Empathy, Sympathy and Compassion. Which one do you prefer and why? Q3 भारताला विविधता आणि […]

Read More

Tapasya 24 December

Q1-“निःपक्षपातीपणा” या शब्दाने तुम्हाला काय समजते? नागरी सेवकाला त्याची/तिची कर्तव्ये पार पाडण्यास निःपक्षपातीपणाची कशी मदत होते? What do you understand by the term “Impartiality”? How it helps a civil servant to fulfill his/her duties? Q2″जबाबदारीमुळे चांगले सरकार येते” तुम्ही सहमत आहात का? आपल्या दृष्टिकोनाचे समर्थन करा “Accountability leads to a good government” do you agree? […]

Read More

Tapasya 23 December

अभियोग्यता म्हणजे काय? एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या जीवनात उत्कृष्ट होण्यासाठी ते कसे मदत करते? What is Aptitude? How does it helps an individual to excell in own life? योग्य वृत्ती आणि अभियोग्यता असलेली व्यक्ती चांगली नागरी सेवक कशी होऊ शकते? Correlate Attitude with Aptitude.How a person with right attitude and aptitude can be a good Civil […]

Read More

Tapasya 22 December

“जगातील राजकीय वृत्ती मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक वृत्तीवर आकारली जाते”. विस्तृत करा “Political attitude in the world is largely shaped on the social attitude”. Elaborate “अनुरागामुळे माणसात नैतिक बदल घडतात.” उदाहरणांसह चर्चा करा “Persuation leads to moral changes in Human beings”. Discuss with examples नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 च्या वैशिष्ट्यांची चर्चा करा. त्याच्या सुधारणेसाठी आणखी कोणते […]

Read More

Tapasya 21 December

वृत्ती म्हणजे काय? वृत्ती माणसाचे वर्तन कसे घडवू शकते? What is attitude? How can attitude forms behaviour of a human being? “सकारात्मक दृष्टीकोन तयार करण्यासाठी औपचारिक शिक्षणासहित इतर बाबींची देखील आवश्यकता आहे”. नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 च्या संदर्भात चर्चा करा. “It takes more than a formal education for formation of positive attitude”. Discuss in the […]

Read More