तपस्या FULL LENGTH चाचणीसंदर्भात एक हितगुज

Print Friendly, PDF & Email

प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो,

हा ब्लॉग त्यांच्यासाठी आहे जे त्यांच्या आयुष्यात प्रथमच FULL LENGTH चाचणी देणार आहेत. तुमची आतली धडधड, परीक्षेपूर्वीची अस्वस्थता या सर्व गोष्टी तुम्ही उत्तरपत्रिका उघडली की नाहीशी होते  त्यामुळे काळजी नसावी.

ही तपस्या FULL LENGTH चाचणी परीक्षा पूर्णपणे UPSC च्या धर्तीवर तयार केली गेली आहे, ज्यांनी UPSC ची मुख्य परीक्षा दिली आहे त्यांना प्रश्नांची गुणवत्ता, पृष्ठ व्यवस्था, अभ्यासक्रमानुसार परीक्षेची रचना करण्यासाठी वापरलेला दृष्टिकोन आणि बरेच काही स्पष्टपणे समजेल.

चाचणीचा प्रयत्न करण्यापूर्वी आमच्याकडे तुमच्यासाठी काही प्रेमळ सूचना आहेत.

1- अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी वाट बघू नका. – लोक परीक्षा लिहिण्यापूर्वी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्याची तीच चूक पुन्हा पुन्हा करतात. त्यांना वाटते कि एकदा अभ्यासक्रम पूर्ण झाला कि मग मी उत्तरे लिहीन. पण ती वेळ कधीच येत नाही. उत्तरे लिहिणे हे एकवेळचे काम नाही.. तुम्ही एका रात्रीत परिपूर्ण होणार नाही. त्याऐवजी नियमित सराव करत राहा. स्वतःला सुधारण्यासाठी नियमितपणे किमान एक उत्तर लिहा.

2- रिविजन ही मुख्य गोष्ट आहे– जे नियमितपणे तपस्या इनिशिएटिव्हचे अनुसरण करतात त्यांच्याकडे आत्तापर्यंत नोट्स तयार असतील.. ज्यांच्याकडे नोट्स नाहीत त्यांनी या दिवसापासूनच नोट्स बनवण्यास सुरुवात करावी. अगदी कोणतीही खास तयारी न करता ही चाचणी द्या म्हणजे तुम्हाला चाचण्यांचा नमुना कळेल, तुम्हाला तुमचा अपेक्षित दृष्टिकोन देखील समजेल जो तुम्ही तपस्याच्या पुढील चाचणीसाठी वापरू शकता. तुम्ही येथे तपस्या वेळापत्रक पाहू शकता

3- चाचणीच्या किमान 20 मिनिटांपूर्वी स्वतःला आराम द्या. यासाठी तुम्ही संगीत ऐकू शकता, ध्यान करू शकता किंवा डोळे बंद करून शांत बसू शकता. हे तुम्हाला परीक्षेत अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास आणि संकल्पना आठवण्यास मदत करेल.

4- परीक्षेपूर्वी नीट झोपा. हे तुमचे मन शांत एकाग्र ठेवण्यास मदत करते.

5- तुमचा पेन शाईने भरलेला असल्याची खात्री करा, तुमच्याकडे अतिरिक्त पेन असल्याची खात्री करा. द्रुत लेखनासाठी आम्ही तुम्हाला पायलट V5 किंवा V7 पेन वापरण्याचा सल्ला देत आहोत

शेवटी, आम्ही तुम्हाला खात्री देऊ इच्छितो की काळजी करू नका. या प्रक्रियेत आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. या चाचण्यांसाठी, इतर संस्था उमेदवारांकडून लाखो रुपये घेत आहेत परंतु ज्यांना खरोखर गरज आहे त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी P-IAS कटिबद्ध आहे. पण प्लिज फुकट आहेत म्हणून या चाचण्यांना दुर्लक्षित करण्याची घोडचूक चुकूनही करू नका.

या वर्षीच्या UPSC मुख्य 2022 परीक्षेत तपस्या उपक्रमातून आलेले प्रश्न तुम्ही स्वतः या PDF मध्ये पाहू शकतात. हा  उपक्रम तुमचे आयुष्य बदलणारा आहे

या प्रक्रियेत आम्ही तुमच्यासोबत आहोत.

काही महत्वाच्या डाउनलोड लिंक्स

तपस्या उपक्रमातून UPSC मुख्य 2022 परीक्षेत जसेच्या तसे आलेले प्रश्न

तपस्या उपक्रम

तपस्या वेळापत्रक

अस्त्र बुकलिस्ट मराठी

अस्त्र बुकलिस्ट ENGLISH

P-IAS संकलन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here