MPSC पॅटर्न बदलला!! नवीन पॅटर्नशी कसे जुळवून घ्यावे ?

Print Friendly, PDF & Email

जेव्हा एखादी व्यक्ती स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुरू करते, तेव्हा ती व्यक्ती एक किंवा दुसरा प्रयत्न वगळण्याचा विचार करू शकते. या निर्णयाची कारणे एक किंवा अनेक असू शकतात. काही म्हणतात की त्यांनी तयारी केली नाही, काही म्हणतात की त्यांना आत्मविश्वास नाही आणि बरेच काही.

मात्र, यंदा एमपीएससी नागरी सेवांसाठी परिस्थिती वेगळी आहे. इथे सगळ्यात मोठा मुद्दा म्हणजे संपूर्ण अभ्यासक्रम आणि पॅटर्न बदल!!! हा प्रयत्न वगळल्यास पुढील वर्षाचा अभ्यास अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येईल, असा विचार विद्यार्थी करत आहेत. शिवाय, जर कोणी या वर्षी प्रिलिम उत्तीर्ण झाला आणि MCQs आधारित मेनमध्ये अडकला तर त्याला/त्याला पुन्हा नवीन पॅटर्नचा अभ्यास करावा लागेल. आणि तोपर्यंत, इतर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उत्तरलेखनाला एक धार मिळेल. जेव्हा कोणी या पद्धतीने विचार केला असेल तर तो एक वैध युक्तिवाद आहे.

याउलट, जेव्हा एखादी व्यक्ती हा प्रयत्न वगळण्याचा निर्णय घेते, तेव्हा त्याच्या/तिच्यासाठी पहिल्या दिवसापासून उत्तर लिहिणे सुरू करणे महत्त्वाचे आहे. होय! तुम्ही ते बरोबर ऐकले. पहिल्या दिवसापासून. ते दिवस गेले जेव्हा लोक प्रिलिम्स क्लिअर केल्यानंतर उत्तरे लिहायला सुरुवात करायचे. त्या वेळी (मुख्यतः1990 च्या दशकात) UPSC आणि MPSC mains चा पॅटर्न वेगळा होता, तेव्हा जास्त मार्कांचे काही प्रश्न असायचे पण आता जास्त प्रश्न आणि काही मार्क्स आहेत.

आमच्या अंदाजानुसार, MPSC मेनमध्ये सामान्य अध्ययनासाठी 10 गुणांचे 10 प्रश्न आणि 15 गुणांचे 10 प्रश्न असतील (GS साठी एकूण 20 प्रश्न) आणि ऐच्छिक पेपरचे 2 विभाग असतील- विभाग अ आणि ब. दोन्ही विभागांमध्ये 8 प्रमुख प्रश्न असतील. यात लहान उत्तरांचे 2 अनिवार्य प्रश्न (10 गुणांचे 5 बिट) असतील. आणि 6 पैकी, तुम्हाला पर्यायी पेपरच्या दोन्ही विभागांमधून 3 प्रमुख प्रश्न निवडावे लागतील.

या प्रकारच्या प्रश्नपत्रिकेसाठी, पूर्वपरीक्षेच्या दिवशी मुख्य परीक्षेसाठीपण विद्यार्थी  तयार असणे अपेक्षित आहे. अशा प्रकारे, आम्ही सर्व उमेदवारांना पहिल्या दिवसापासून उत्तरे लिहिण्यास सुरुवात करण्याची विनंती करतो. यासाठी तुम्ही आमचा मोफत उपक्रम तपस्या 2023 वापरू शकता. तपस्या 2023  उपक्रम अशा प्रकारे डिझाइन केले आहे की 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत उमेदवार सर्व सामग्री व उत्तरलेखन कौशल्यासहीत तयार होईल. तुम्ही तपस्या 2023 वेळापत्रक येथे डाउनलोड करू शकता. तपस्या 2023 एकाच वेळी तुमचा ऐच्छिक (OPTIONAL) विषय कव्हर करण्यासाठीपण तुम्हाला पुरेसा वेळ देईल.

आम्‍ही तुम्‍हाला विनंती करतो की तुम्ही केवळ (ऑप्शनल) ऐच्छिक विषयासाठी 3 महिने नियुक्त करू नका आणि नंतर GS साठी आणि नंतर प्रिलिमसाठी सुरुवात करू नका. ही रणनीती यूपीएससी उमेदवारांमध्ये अयशस्वी झाल्याचे आम्‍ही पाहिले आहे. आम्ही तुम्हाला सर्वांसाठी एकात्मिक अभ्यास करण्याची विनंती करतो. हे कसे करायचे याबद्दल आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करू. यासाठी फक्त नियमितपणे साइटला भेट द्या.

पुन्हा, आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही आतापर्यंत MCQ चे मिळवलेले ज्ञान तुमच्या प्रिलिम आणि मुख्य परीक्षेसाठीसाठी वापरावे. ते तुमची उत्तरे अधिक समृद्ध करेल. कोणत्याही मदतीसाठी, आम्हाला support@pitambareias.in वर लिहा किंवा आमच्या वेबसाइट www.pitambareias.in वर लॉग इन करा.

close

Subcribe now
to get Current Affairs,Post & Updates..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here